Imetysohjaus

Imetys on toisinaan ihanaa, joskus haastavaa. Jokainen imetystaival on erilainen ja siihen voi liittyä monenlaisia ongelmia. Jos imetys sattuu, mietit riittääkö maito tai haluat päästä eroon lisämaidosta tai rintakumista, imetysohjauksesta on sinulle hyötyä. Molemmat Merioulun neuvolan kätilöt ovat saaneet WHO:n imetysohjaajakoulutuksen ja tehneet töitä imetyksen parissa.

Imetysohjaus toteutetaan yleensä kotikäyntinä. Aika järjestyy tarvittaessa nopeastikin. Ennen käyntiä kartoitamme puhelimessa tai sähköpostilla lyhyesti tilannetta. Ohjauskäynnillä saat käytännönläheistä apua esimerkiksi imetysasentojen, hyvän imuotteen, lisämaidon vähentämisen tai vauvantahtisen pulloruokinnan kanssa. Tavoitteesi voi olla täysimetys, osittaisimetys tai kokonaan pulloruokinnalle siirtyminen. Me autamme yksilöllisesti perheenne tilanne huomioiden. Ohjauskäyntejä voi olla tarpeen mukaan joko yksi tai useampi. Olemme vielä myöhemmin yhteydessä sopimuksen mukaan sähköpostilla tai soittamalla ja keskustelemme, miten imetys on käynnin jälkeen sujunut ja kuinka perhe voi.

Kattava tietopankki imetyksestä löytyy Imetyksen tuki ry:n nettisivuilta www.imetys.fi